Snaptun Lokalråd

Velkommen til Snaptun Lokalråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

 

Der deltog 15 børn i fastelavnsfest på Tønballe Naturcenter den 11. februar. Se mere her!

 

Ændringer i tidsskemaet for brug af hallen på TNE.

I uge 6 og mandag og tirsdag den 29.-30. januar er hallen lukket.

Se nyt tidsskema

Brugerregler for hallen

 

Yoga begynder den 11. januar 2018 kl. 19.00 på TNE. Yoga instruktørerne vil gerne vide, hvormange der kommer. Derfor bedes du tilmelde dig på kontakt@snaptun.dk eller send sms 61339232 senest den 10. januar.

Her kan du se, hvordan hallens foreløbige tidsskema ser ud.

Tidsskema

 

 

Hallen på TNE er lukket fra i den 12. december til den 21. december 2017. Der skal være terminsprøver i hallen, så desværre er al træning aflyst.

Salsa-robic begynder den 8. januar 2018 kl. 19.00 og fortsætter i janaur og februar.

Der kommer nærmere om yoga, så snart opstart efter nytår er kendt.

 

True North Efterskole inviterer til juletræ søndag den 10. december 2017 kl. 14-16. Støt op om arrangementet og vær med til at skabe en ny tradition – giv selv, dine børn eller børnebørn en dejlig eftermiddag med julehygge og samvær… Skal vi danse TUNAK TUNAK TUN omkring juletræet? Prøv, det koster ikke noget :) Tilmelding til Mia Ostenfeldt, MO@truenorthefterskole.dk eller ring på 87361801 og tilmeld med antal I kommer.

 

Yoga i Snaptun

 

Vi glæder os over at fire elever på True North Efterskole (TNE) vil instruere i yoga.

Det foregår hver anden torsdag fra kl. 19-20.

Første gang den 30. november. Her aftales nærmere mellem deltagere og eleverne.

 

Tilmelding til kontakt@snaptun.dk eller Peter Altenborg, 61339232 enten ring eller sms.

 

Præsentation af og afstemning om projekter til BorgerBudgettering i Snaptun.

 

En flot tilslutning til aftenen, hvor 50 borgere i Snaptun hørte om de 10 projekter og deltog i afstemning om, hvilke af projekterne de ønsker gennemført. Læs mere her!

 

 

BorgerBudget 2017

Der er indkommet 10 projekter til afstemning den 20. november 2017 kl. 19.30 på True North Efterskole. Snaptun Lokalråd er vært ved en kop kaffe på afstemningsaftenen. Kom og deltag i afstemningen, hvor du er med til afgøre hvilke forslag, der skal have penge fra BorgerBudgettet.

 

Projekterne er opstillet i tilfældig orden og ved hvert projekt er der mulighed for at se beskrivelse og eventuelle billeder.

Fortæl gerne om projekterne til din nabo eller andre, som ikke normalt ser meddelelser på hjemmesiden.

 

Fællesspisning med foredrag af Eigil Holm

 

76 borgere fra Snaptun og omegn deltog den 13. november 2017 i fællesspisning arrangeret af Snaptun Lokalråd. True North Efterskole lagde lokaler til og bespiste alle med rigelig og god mad. Se mere her.

 

Ændrede regler for brug af idrætshallen på TNE

Mange brugte hallen den første uge og vi håber, at det vil fortsætte. Det har vist sig, at en del unge under 15 år har været alene i hallen uden voksne tilstede.

Snaptun Lokalråd og True North Efterskole anmoder om at unge under 15 år altid er sammen med en voksen, og at fitnessdelen kun må bruges fra 15 år.

Se brugeregler her!

 

Salsa-robic er nu en realitet og det bliver på mandage fra 19-19.45 i hallen på True North Efterskole med Ellen Holdgaard som instruktør. Første aften den 6. november.

Der er plads til flere - tilmelding hos Ellen på mobil 40574019 eller mail: ellen@vignetten.dk.

Læs mere her!

 

Invitation til forældre, kollegaer i uv-sektoren, beboere i Snaptun & omegn, interessenter og andre interesserede til indvielse af vores nye bygning den 24. november kl. 13.30 - 17.00. Tilmelding sker til MO@truenorthefterskole.dk senest den 20. november. Vi glæder os til at byde jer alle velkommen. Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne Nicolai Moltke-Leth, bestyrelsesformand

 

Der er nu mulighed for at bruge idrætshallen på TNE.

I første omgang er der en prøveperiode frem til 1. januar 2018, hvor der ikke er tilmelding. Man møder op på en af de mulige ugedage mellem kl. 18-20 medmindre der er meddelt noget/slået noget op på snaptun.dk eller facebookside Snaptun lokalråd, hvor dele af hallen er med fx gymnastik eller andet holdmotion. Læs mere om brugen af hallen.

 

Snaptun har fået kr. 50.000 under BorgerBudgettering, som borgerne i Snaptun selv bestemmer, hvad skal bruges til. Snaptun Lokalråd indkalder til 1. borgermøde den 24. oktober på True North Efterskole. Der begyndes med spisning, hvorefter der skal arbejdes med at finde projekter, der gør Snaptun endnu bedre at bo i. Se invitation!

 

Sommerhilsen fra Snaptun Lokalråd. Læs her!

 

Læs og se Snaptunstenens bror i Island. Uddrag af rejsebeskrivelse fra Judith og John S. Madsens tur.

 

72 deltagere i Fællesspisning på True North Efterskole den 19. april 2017. Se her!

 

Ordinær generalforsamling i Snaptun Lokalråd den 9. maj 2017 kl. 19.30. Se her!

 

Snaptun Jollehavn

Ny ansøgning (se nedenfor) har været i partshøring. Udvalget for Snaptun Jollehavn har svaret Kystdirektoratet den 24. marts 2017.

Der var to bemærkninger til ansøgningen, som udvalget har svaret

på. Beslutning fra Kystdirektoratet afventes.

 

Snaptun Lokalråd søger efter en gruppe borgere, der vil deltage i arbejdet med at få et nyt fugletårn sat op. Det sker sammen med Skov- og Naturstyrelsen, der ønsker borgerinddragelse såvel til hvordan fugletårnet kan se ud, som hjælp til at lave tårnet sammen med en virksomhed. Er du interesseret så send hurtigt en mail til kontakt@snaptun.dk - se en foreløbig skitse til tårnet og placering.

 

Fællesspisning på True North Efterskole onsdag den 19. april 2017 kl. 13.00 - 16.00. Vi fortsætter successen, kom og deltag. Se invitation og program her.

 

Savner du at deltage i en interessegruppe i Snaptun. Det kan være gåture, løbeture, vinterbadning, strikkegruppe, boggruppe, spisegruppe og mange andre ting, så send en besked på kontakt@snaptun.dk. Her vil lokalrådsmedlem Birgit Borch Jacobsen samle ønskerne og danne nogle grupper.

 

Fastelavn på Tønballe Naturcenter, Snaptun.

70 voksne og børn var mødt frem. Børnene havde nogle sjove timer med at slå katten af tønden. Der blev også tid til kaffe, juice og fastelavnboller. Tak til sponsorerne: Dagplejen Humlebien for slik til tønderne, Naturstyrelsen for kaffe og lån af lokaler og Glud-Nørby Brugs for gaver til alle børnene.

Se billeder her!

 

 

True North Efterskole og Snaptun Lokalråd indbød til fælles spisning den 17. januar 2017 kl.13. Der kom 56 borgere fra Snaptun og omegn til en hyggelig spisning og samvær. Se mere her!

 

Julehilsen fra Snaptun Lokalråd kan ses her!

 

Video om Snaptun udarbejdet af studerende ved Journalistuddannelsen kan ses. De studerende har fuldstændig selv stået for videoen samt hvilke emner de vil vise. Se videoen her.

 

Snaptun Jollehavn -Der er indsendt ny ansøgning til Kystdirektoratet.

Se mere her!

 

Nyt fra BorgerBudgetprojekter:

 

Sti til vandet ved bådhuset: Spange/gangbro er udført.

 

Træning i skoven: Skov- og Naturstyrelsen er sammen med projektgruppen i gang med at udarbejde et forslag til placering af træningsredskaber. Projektet bliver planlagt til udførelse i foråret 2017.

 

Endelig er der nyt om Fugletårnet: Det gamle tårn er blevet taget ned på grund af slitage. Der er kommet tilladelse fra Hedensted Kommune til at opføre et nyt tårn, og det kommer omkring det sted, hvor Fugletårnet stod.

Skov- og Naturstyrelsen er ved at designe det nye tårn, som bliver sat op i 2016 – 2017.

 

Læs om netværksgruppen for integration her.

 

BorgerBudget-materialer: Invitation-1, Beskrivelse, Invitation-2