Snaptun Lokalråd

BORGERINFO

 

Velkommen til Snaptun Lokalråd

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

 

72 deltagere i Fællesspisning på True North Efterskole den 19. april 2017. Se her!

 

Ordinær generalforsamling i Snaptun Lokalråd den 9. maj 2017 kl. 19.30. Se her!

 

Snaptun Jollehavn

Ny ansøgning (se nedenfor) har været i partshøring. Udvalget for Snaptun Jollehavn har svaret Kystdirektoratet den 24. marts 2017.

Der var to bemærkninger til ansøgningen, som udvalget har svaret

på. Beslutning fra Kystdirektoratet afventes.

 

Snaptun Lokalråd søger efter en gruppe borgere, der vil deltage i arbejdet med at få et nyt fugletårn sat op. Det sker sammen med Skov- og Naturstyrelsen, der ønsker borgerinddragelse såvel til hvordan fugletårnet kan se ud, som hjælp til at lave tårnet sammen med en virksomhed. Er du interesseret så send hurtigt en mail til kontakt@snaptun.dk - se en foreløbig skitse til tårnet og placering.

 

Fællesspisning på True North Efterskole onsdag den 19. april 2017 kl. 13.00 - 16.00. Vi fortsætter successen, kom og deltag. Se invitation og program her!

 

Jeg (mand) foreslår fælles hunde luftning i Tønballe hundeskov. Det kunne evt. være lørdag og søndag kl 10, uden forpligtigelser og tilmelding. Kun lidt socialt træf for hunde og mennesker.

Er du interesseret så skriv til Snaptun Lokalråd og de formidler kontakten.

 

 

Savner du at deltage i en interessegruppe i Snaptun. Det kan være gåture, løbeture, vinterbadning, strikkegruppe, boggruppe, spisegruppe og mange andre ting, så send en besked på kontakt@snaptun.dk. Her vil lokalrådsmedlem Birgit Borch Jacobsen samle ønskerne og danne nogle grupper.

 

Fastelavn på Tønballe Naturcenter, Snaptun.

70 voksne og børn var mødt frem. Børnene havde nogle sjove timer med at slå katten af tønden. Der blev også tid til kaffe, juice og fastelavnboller. Tak til sponsorerne: Dagplejen Humlebien for slik til tønderne, Naturstyrelsen for kaffe og lån af lokaler og Glud-Nørby Brugs for gaver til alle børnene.

Se billeder her!

 

 

True North Efterskole og Snaptun Lokalråd indbød til fælles spisning den 17. januar 2017 kl.13. Der kom 56 borgere fra Snaptun og omegn til en hyggelig spisning og samvær. Se mere her!

 

Julehilsen fra Snaptun Lokalråd kan ses her!

 

Video om Snaptun udarbejdet af studerende ved Journalistuddannelsen kan ses. De studerende har fuldstændig selv stået for videoen samt hvilke emner de vil vise. Se videoen her.

 

Snaptun Jollehavn -Der er indsendt ny ansøgning til Kystdirektoratet.

Se mere her!

 

Nyt fra BorgerBudgetprojekter:

 

Sti til vandet ved bådhuset: Spange/gangbro er udført.

 

Træning i skoven: Skov- og Naturstyrelsen er sammen med projektgruppen i gang med at udarbejde et forslag til placering af træningsredskaber. Projektet bliver planlagt til udførelse i foråret 2017.

 

Endelig er der nyt om Fugletårnet: Det gamle tårn er blevet taget ned på grund af slitage. Der er kommet tilladelse fra Hedensted Kommune til at opføre et nyt tårn, og det kommer omkring det sted, hvor Fugletårnet stod.

Skov- og Naturstyrelsen er ved at designe det nye tårn, som bliver sat op i 2016 – 2017.

 

Læs om netværksgruppen for integration her.

 

BorgerBudget-materialer: Invitation-1, Beskrivelse, Invitation-2