Snaptun Lokalråd

BORGERINFO

 

Velkommen til Snaptun Lokalråd

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

 

Mød op til Fastelavn på Tønballe Naturcenter søndag den 26. februar 2017 kl. 10.00. Se invitation!

 

True North Efterskole og Snaptun Lokalråd indbød til fælles spisning den 17. januar 2017 kl.13. Der kom 56 borgere fra Snaptun og omegn til en hyggelig spisning og samvær. Se mere her!

 

Julehilsen fra Snaptun Lokalråd kan ses her!

 

Video om Snaptun udarbejdet af studerende ved Journalistuddannelsen kan ses. De studerende har fuldstændig selv stået for videoen samt hvilke emner de vil vise. Se videoen her.

 

Snaptun Jollehavn -Der er indsendt ny ansøgning til Kystdirektoratet.

Se mere her!

 

Nyt fra BorgerBudgetprojekter:

 

Sti til vandet ved bådhuset: Spange/gangbro er udført.

 

Træning i skoven: Skov- og Naturstyrelsen er sammen med projektgruppen i gang med at udarbejde et forslag til placering af træningsredskaber. Projektet bliver planlagt til udførelse i foråret 2017.

 

Endelig er der nyt om Fugletårnet: Det gamle tårn er blevet taget ned på grund af slitage. Der er kommet tilladelse fra Hedensted Kommune til at opføre et nyt tårn, og det kommer omkring det sted, hvor Fugletårnet stod.

Skov- og Naturstyrelsen er ved at designe det nye tårn, som bliver sat op i 2016 – 2017.

 

Læs om netværksgruppen for integration her.

 

BorgerBudget-materialer: Invitation-1, Beskrivelse, Invitation-2