Snaptun Lokalråd

BORGERINFO

 

Velkommen til Snaptun Lokalråd

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

 

Julemarked på True North Efterskole kl. 14 - 16 den 9. december 2016.

Julemarkedet er arrangeret af eleverne. Der vil være julegodter og aktiviteter. Overskuddet går til Kræftens Bekæmpelse.

 

Fællesspisning på True North Efterskole kl. 18.00 den 9. december 2016.

Snaptun Integrationsråd og True North Efterskole inviterer nye og gamle borgere i Snaptun til at spise sammen med efterskoleeleverne kl. 18.00. Mød jeres naboer.

Prisen for spisning er kr. 30,00. Har du lyst til at deltage så send mail til adm@truenorthefterskole.dk senest den 8. december 2016.

 

Video om Snaptun udarbejdet af studerende ved Journalistuddannelsen kan ses. De studerende har fuldstændig selv stået for videoen samt hvilke emner de vil vise. Se videoen her.

 

Snaptun Jollehavn -Der er indsendt ny ansøgning til Kystdirektoratet.

Se mere her!

 

Nyt fra BorgerBudgetprojekter:

 

Sti til vandet ved bådhuset: Hedensted Kommune har givet tilladelse hertil. Stien bliver lavet med en spange/gangbro over de steder, hvor der er sumpet og står vand. Planen er at det bliver udført i 2016 af Skov- og Naturstyrelsen.

 

Træning i skoven: Skov- og Naturstyrelsen er sammen med projektgruppen i gang med at udarbejde et forslag til placering af træningsredskaber. Projektet bliver planlagt til udførelse i foråret 2017.

 

Endelig er der nyt om Fugletårnet: Det gamle tårn er blevet taget ned på grund af slitage. Der er kommet tilladelse fra Hedensted Kommune til at opføre et nyt tårn, og det kommer omkring det sted, hvor Fugletårnet stod.

Skov- og Naturstyrelsen er ved at designe det nye tårn, som bliver sat op i 2016 – 2017.

 

Læs om netværksgruppen for integration her.

 

BorgerBudget-materialer: Invitation-1, Beskrivelse, Invitation-2