Snaptun Lokalråd

Velkommen til Snaptun Lokalråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

 

Der er nu mulighed for at bruge idrætshallen på TNE. I første omgang er der en prøveperiode frem til 1. januar 2018, hvor der ikke er tilmelding. Man møder op på en af de mulige ugedage mellem kl. 18-20 medmindre der er meddelt noget/slået noget op på snaptun.dk eller facebookside Snaptun lokalråd, hvor dele af hallen er med fx gymnastik eller andet holdmotion. Læs mere om brugen af hallen.

 

Snaptun har fået kr. 50.000 under BorgerBudgettering, som borgerne i Snaptun selv bestemmer, hvad skal bruges til. Snaptun Lokalråd indkalder til 1. borgermøde den 24. oktober på True North Efterskole. Der begyndes med spisning, hvorefter der skal arbejdes med at finde projekter, der gør Snaptun endnu bedre at bo i. Se invitation!

 

Sommerhilsen fra Snaptun Lokalråd. Læs her!

 

Læs og se Snaptunstenens bror i Island. Uddrag af rejsebeskrivelse fra Judith og John S. Madsens tur.

 

72 deltagere i Fællesspisning på True North Efterskole den 19. april 2017. Se her!

 

Ordinær generalforsamling i Snaptun Lokalråd den 9. maj 2017 kl. 19.30. Se her!

 

Snaptun Jollehavn

Ny ansøgning (se nedenfor) har været i partshøring. Udvalget for Snaptun Jollehavn har svaret Kystdirektoratet den 24. marts 2017.

Der var to bemærkninger til ansøgningen, som udvalget har svaret

på. Beslutning fra Kystdirektoratet afventes.

 

Snaptun Lokalråd søger efter en gruppe borgere, der vil deltage i arbejdet med at få et nyt fugletårn sat op. Det sker sammen med Skov- og Naturstyrelsen, der ønsker borgerinddragelse såvel til hvordan fugletårnet kan se ud, som hjælp til at lave tårnet sammen med en virksomhed. Er du interesseret så send hurtigt en mail til kontakt@snaptun.dk - se en foreløbig skitse til tårnet og placering.

 

Fællesspisning på True North Efterskole onsdag den 19. april 2017 kl. 13.00 - 16.00. Vi fortsætter successen, kom og deltag. Se invitation og program her.

 

Savner du at deltage i en interessegruppe i Snaptun. Det kan være gåture, løbeture, vinterbadning, strikkegruppe, boggruppe, spisegruppe og mange andre ting, så send en besked på kontakt@snaptun.dk. Her vil lokalrådsmedlem Birgit Borch Jacobsen samle ønskerne og danne nogle grupper.

 

Fastelavn på Tønballe Naturcenter, Snaptun.

70 voksne og børn var mødt frem. Børnene havde nogle sjove timer med at slå katten af tønden. Der blev også tid til kaffe, juice og fastelavnboller. Tak til sponsorerne: Dagplejen Humlebien for slik til tønderne, Naturstyrelsen for kaffe og lån af lokaler og Glud-Nørby Brugs for gaver til alle børnene.

Se billeder her!

 

 

True North Efterskole og Snaptun Lokalråd indbød til fælles spisning den 17. januar 2017 kl.13. Der kom 56 borgere fra Snaptun og omegn til en hyggelig spisning og samvær. Se mere her!

 

Julehilsen fra Snaptun Lokalråd kan ses her!

 

Video om Snaptun udarbejdet af studerende ved Journalistuddannelsen kan ses. De studerende har fuldstændig selv stået for videoen samt hvilke emner de vil vise. Se videoen her.

 

Snaptun Jollehavn -Der er indsendt ny ansøgning til Kystdirektoratet.

Se mere her!

 

Nyt fra BorgerBudgetprojekter:

 

Sti til vandet ved bådhuset: Spange/gangbro er udført.

 

Træning i skoven: Skov- og Naturstyrelsen er sammen med projektgruppen i gang med at udarbejde et forslag til placering af træningsredskaber. Projektet bliver planlagt til udførelse i foråret 2017.

 

Endelig er der nyt om Fugletårnet: Det gamle tårn er blevet taget ned på grund af slitage. Der er kommet tilladelse fra Hedensted Kommune til at opføre et nyt tårn, og det kommer omkring det sted, hvor Fugletårnet stod.

Skov- og Naturstyrelsen er ved at designe det nye tårn, som bliver sat op i 2016 – 2017.

 

Læs om netværksgruppen for integration her.

 

BorgerBudget-materialer: Invitation-1, Beskrivelse, Invitation-2