Planer

 

Fremtidsplan 2018

 

Se fremtidsplan.

 

Udviklingsplan

 

Se udviklingsplan.

 

Helhedsplan

 

Se helhedsplan.

 

Ønsker for Lokal Rådet

 

Rådsmedlemmer opgave med prioritering

 

Ønsker

Kommentar efter møde med Susanne Ernst og Ole Lyse

 

A = Indskrives i helhedsplan

 

B = Undersøges på kort sigt

 

C = fremskrives

 

D = Glud Lokalråd kontaktes

 

E = Snaptun Sejlklub kontaktes

Prioritering

Fartdæmper på Tønballevej / Snaptunvej og havnevej Skilte med 40 km.

Blomsterkasser som fartdæmper, hvor det mobile er billigst - hvis vi har ideerne – kan vi søge om et beløb til materialer. Teknisk forvaltning skal søges før opsætning, ligeledes skal Politiet godkende placeringerne.

 

-tilrådelig hastighed 30 skilte opsættes (så de kan fjernes)

 

-Der udarbejdes et kort, hvor placeringen indtegnes. Forslag indsendes til teknisk forvaltning Ny Hedensted kommune – Tjørnevej 1 - 7171 Uldum

 

Søg støtte på landlegatet – deadline 20 oktober – link findes på deres hjemmeside.

A

Erhvervsparkering, så lastbiler kommer væk fra villavejene.

Hvor er de bedst placeret så de ikke skimmer i gadebilledet, både med størrelse og støj.

 

Der er ikke plads på havnen. Tænk på hærværk, hvis de får tilladelse i yder punkter, spørg evt. erhverv i området, og de vil give plads.

A

Ny fodboldbane og tilbygning ved Glud hallen.

Er i støbeskeen i Glud borgerforening

D

Rulleskøjte bane.

Niels Jørn Henriksen har tidligere givet udtryk for at han gerne vil modtage forslag, hvorefter han alt efter omfang vil være behjælpelig som sponser til materialer. – Så det er nu op til de der har ønsket dette at melde ud igen.

C

Petanque ved havnen

Det undersøges om den bane der allerede findes er tilgængelig for alle.

B

Fitness center i stedet for slikbutik.

Der findes Fitness lokaler i Færgegård regi, det undersøges om mulighed for benyttelse deraf naturligvis mod betaling

C

Aktivitetssted for de unge teenagere i Snaptun / Glud.

I Glud arbejdes der på sagen, ikke mindst i forbindelse med hallen, Snaptun kan ikke mønstre nok unge til at det er muligt at drive et sådan sted.

C

Mere Langtidsparkering. Og alm. parkering på Havnen - evt. P-afgift

Det er muligt at inddrage flere parkeringspladser på arealet bag ved Bistroen, op til 4 gange så mange pladser. – dette er på bekostning af det grønne areal.

A

Legeplads, med borde og bænke. Evt. på havnen

Der skal ikke søges om tilladelse…men det skal indgå i en helhedsplan ’forskønnelse af området’ og så skal der ansøges om midler i Teknik og miljø.

A

Bevaring af slæbestedet.

Søge fonde så man i samarbejde med ’Havnen’ kan udarbejde et fælles slæbested. Mærsk kan søges.

A

Mere attraktiv strand med badebro.

Kystinspektoratet skal give tilladelse, igennem kommunen sendes ansøgningen.

 

Finansiering skal ske igennem en by forskønnelse plan udarbejdet for området, under punkt turisme.

A

Mere attraktiv strand

Rensning af stranden – sker mere i Juelsminde. Hvorfor ? Teknisk forvaltning Uldum skal informeres. Da der er afsat penge dertil. – der skal udarbejdes en plan som skal indsendes.

B

Fodgænger afmærkning fra færge og bus.

Det hører under kommunal som skal stå for skilte og afmærkning på kørebanen

A

Camper holdeplads på havnen

Ligger naturligt under lystbådshavnen, som kontaktes for at de kan tage stilling til området.

E

Legepark som Madsby parken i Fredericia, evt. på Tønballegård.

Det hører under Kommune regi.. og hvis der er en ildsjæl der har nogle gode argumenter, så skal de indsendes til kommune under skov og natur.

C

Stabilgrus på stien hen til Hesteodde.

Grus leveres af kommunen, så kører vi det selv ud. Først skal stien bekræftes, enten ved matrikel kort eller ’hvis den altid har været der’ – offentlig ejerskab.

 

Matrikel kort undersøges.

A

Genetablering af ”det lille batteri”

Der findes ikke nogen rester som kan genskabes.

 

Men en kontakt til ’Natur arvs styrelsen’ kan etableres men henblik på at finde informationer skal kan medvirke til genskabelse. Ildsjælen som har indsendt ønsket, er velkommen til at kontakte lokalrådet.

C

Bedre stier - udarbejdelse af ruter - kort beskrivelser

Juelsminde turist kontor skal kontaktes.

 

Amtet har lavet en for Hjarnø.

 

Der skal laves en helheds brochure.. for at det kan ansøges offentlig.

A

Bedre stier - udarbejdelse af ruter - kort beskrivelser

Der skal ikke ansøges herom, med sundfornuft skal råde. Helhedsplan udarbejdes og der indtegnes på kort placeringer.

A

Affaldsbeholder på havnen og stranden

Vejmand – Kaj Poulsen – teknisk forvaltning skal kontaktes.

A

Cykelsti til Snaptun - Glud - Horsens

Er taget af budgettet – Der skal indsendes ansøgning.

 

Teknisk forvaltning. 1. behandling er 20 september, lobby arbejde igangsættes, den kommer først i 2009

A

Vente skur for buspassagerer - Sahara-havn

Der skal tages kontakt til Teknisk forvaltning i Juelsminde, da de har flere Vente Skurer stående, og at der højst sandsynlig kan opsættes et inden for de næste uger

B

Gadebelysning på Snaptunvej

 

A

Forsamlingshus

 

C

Bedre busforbindelser til Horsens

 

A

Gadelys i Snaptun - Sahara området

 

A

Hastigshedsmåler

 

C

Omfartsvej til Glud

 

D

Storparceller fra Sahara til Glud

Snaptun hører under Landzone, og et nyt område skal udpeges. - 2009 ny plan udarbejdes for hele kommunen.

 

Notat kan udarbejdes fra januar 2007

 

Inspiration til helhedsplan kan hentes fra Stenderup, da de har udarbejdet en sådan plan.

A