Lokalrådet

Lokal Rådet:

Lokalrådets formål er på tværpolitisk grundlag dels at varetage Snaptuns interesser over for kommunale og andre offentlige myndigheder, dels at formidle samarbejde mellem nabobyer og foreninger, institutioner m.v. i Snaptun, yde rådgivning til disse og tage eller støtte initiativer i anliggender, der skønnes at have almen betydning for Snaptun. Lokalrådet skal herved virke

 

  • en anerkendelse af Snaptun som en selvstændig bydel
  • en sikring af den kommunale service i Snaptun
  • at der gives beboerne i Snaptun størst mulig indflydelse på de kommunale beslutninger, som har betydning for dem.

Lokalrådet dækker geografisk Snaptun, der afgrænses fra byskilt på Snaptunvej til byskilt på Tønballevej, samt Hjarnø Sund.