Rådets opstart

Rådets opstart

 

Snaptun lokalråd blev opstartet af en lokal interesse gruppe, som på vejforeningens generalforsamling, fik tilkendegivet at der ville være opbakning til et sådan initiativ.

En styregruppen blev nedsat til at drive processen, og første møde blev afholdt onsdag den 5. april.

Styregruppen bestod af Carsten Lauritsen, Gitte Habekost, Henning Andersen, Henrik Thomsen, Jesper Nielsen, Jørn Henriksen, Klaus Jørgensen, Niels Jørn Henriksen, Per Rosendal, Peter Jørgensen, Preben Rasmussen, Ulla Rasmussen, Vagn Nielsen.

Den 10 maj var der indkaldt til informationsmøde og knap 60 borgere havde valgt at modtage styregruppens invitation til mødet, og de havde mange forslag til forbedringer af vejene, havnen og stranden. Et stort punkt var også om man skulle slås sammen med Glud.

Styregruppen havde ikke tænkt det som en konkurrence mellem lokalrådene, men mener bare, at flere hjerner tænker bedre. Jo flere stemmer vi har i landdistriktsrådet, jo mere indflydelse får vi.

Emnet fik mange kommentarer med på vejen fra salen, og mange gjorde udtryk for en frygt for, at et større fælles lokalråd kun vil komme til at handle om Glud.

Andre lagde vægt på, at en bred repræsentation fra alle landsbyer sagtens vil kunne give et lokalråd, hvor alle kommer til orde.

Til sidst måtte der skrides til afstemning, hvilket dog gav et klart resultat. 43 bekræftede med en håndsoprækning, at de helst så et lokalråd kun for Snaptun.

Vi kan jo se, hvad der sker det første par år, og derefter kan man så lægge sig sammen med Glud, hvis man ønsker det, lød et forslag fra salen.

Det fik mange nik med på vejen fra salen, og så kunne man gå i gang med at finde kandidater til lokalrådet. Med hiv og sving lykkedes det lige nøjagtig at finde de ni kandidater, det krævedes at nå op på syv faste medlemmer og to suppleanter.

Bredbånds-intro

Inden det tre en halv time lange møde nåede sin slutning, bød programmet også på en introduktion til Energi Horsens’ kommende bredbåndsnet samt et oplæg fra formand for Juelsminde Kommunes teknik- og miljøudvalg Ole Flemming Lyse (V), der måtte svare på mange spørgsmål om kloakering, dårlige veje og gadelys.

Hovedformålet med aftenen var dog at få valgt et lokalråd, hvilket lykkedes til sidst. Efter en skriftlig afstemning blev kandidaterne fordelt, og det nye lokalråd skal nu konstituere sig, hvorefter det kan gå i gang med at få aftenens mange ideer gjort til virkelighed.

Lokal rådet kom til at bestå af :

 

 

29. maj blev første lokalrådsmøde afholdt, hvor Lokalrådet blev konstitueret som følgende:

Formand, Per Rosendal

Næstformand, Henrik Thomsen

Kassere, Niels Mikkelsen

På mødet blev de enkelte opstartsopgaver fordelt, med vægten lagt på informationsværktøjerne.